Oferta wydawniczo-literacka i tłumaczenia

Redakcja i korekta tekstu dotyczy:

 • beletrystyki: powieści, poradników, wspomnień (zawiera podpowiedzi językowe i warsztatowe);
 • publikacji naukowych;
 • artykułów i opowiadań.

Tłumaczenia:

 • tłumaczenia książek i tekstów z języka francuskiego oraz na język francuski.

Usługi pisarskie:

 • konsultacje edytorskie i pisarskie, recenzje, zawierające rady i wskazówki warsztatowe i językowe, pomagające autorowi dopracować tekst i słabe strony, zorientować się w nielogicznościach czy brakach;
 • pisanie blurbów na okładkę, recenzji.

Usługi wydawnicze:

 • skład i łamanie;
 • projekt okładki;
 • e-booki;
 • druk;
 • transport do Klienta;
 • wysyłka obowiązkowych egzemplarzy do bibliotek.

Redakcja tekstu – zakres usługi

Profesjonalnie wykonana redakcja i korekta tekstu obejmuje:

 • poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i literówek;
 • poprawianie błędów językowych i powtórzeń;
 • poprawianie stylu zdań, szyku oraz ocenę logiczności wywodu;
 • formatowanie – akapity, wcięcia dialogowe, czcionki;
 • ujednolicenie zapisów, skrótów i wyróżnień;
 • sprawdzanie poprawności nazw, nazwisk i zapisów;
 • redakcję przypisów i bibliografii, jeśli występują w tekście;
 • podpowiedzi w komentarzach ułatwiające udoskonalenie tekstu;
 • porady i podpowiedzi dotyczące warsztatu pisarskiego;
 • porady merytoryczne (w niektórych dziedzinach).

Redakcja tekstu – sposób wykonania

Redakcję tekstu wykonuję w edytorze tekstu MS Word (pliki DOC, DOCX, RTF), w trybie zapamiętywania zmian, ewentualnie w plikach PDF. Redakcja tekstu obejmuje zazwyczaj jedno czytanie i nie gwarantuje całkowitej bezbłędności, zatem zalecam wykonanie korekty po poprawkach autora, a nawet trzeciej po składzie, wyłapującej również błędy techniczne, zwłaszcza w przypadku książek.

Normy językowe i edytorskie

Wykonując usługi redakcyjne, stosuję normy językowe ustalane przez Radę Języka Polskiego, zawarte w najnowszych słownikach PWN oraz Zasady pisowni i interpunkcji opracowane przez prof. E. Polańskiego do Wielkiego słownika ortograficznego PWN. Czasem odwołuję się do opinii przedstawianych przez ekspertów Poradni Językowej PWN, ale bywają sprzeczne, nieaktualne, a nawet błędne. W pracach redakcyjnych stosuję zasady zawarte m.in. w publikacjach prof. Adama Wolańskiego, które są swego rodzaju Biblią polskiego edytorstwa, a w kwestiach redakcji technicznej odwołuję się do polskich norm typograficznych.