Oferta

Redakcja i korekta tekstu:

 • redakcja i korekta książek;
 • korekta artykułów i opowiadań;
 • korekta językowa tłumaczeń i przekładów na język polski;
 • korekta językowa stron internetowych z uwzględnieniem wymogów SEO;
 • redakcja i korekta publikacji naukowych;
 • poprawianie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Usługi pisarskie:

 • konsultacje edytorskie i pisarskie – rady i wskazówki warsztatowe, konstrukcyjne i językowe, pomagające autorowi dopracować tekst, recenzje;
 • cowriting (pomoc w pisaniu);
 • copywriting (pisanie tekstów na zamówienie), np. blurbów na okładkę.

Redakcja i korekta tekstu – zakres usługi

Profesjonalnie wykonana redakcja i korekta tekstu obejmuje:

 • poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i literówek;
 • poprawianie błędów językowych i powtórzeń;
 • poprawianie stylu zdań, szyku zdań i ocenę logiczności wywodu;
 • formatowanie – akapity, wcięcia dialogowe;
 • ujednolicenie zapisów, skrótów i wyróżnień;
 • sprawdzanie poprawności nazw, nazwisk i zapisów;
 • redakcję przypisów i bibliografii, jeśli występują w tekście.

Ewentualnie również:

 • podpowiedzi w komentarzach ułatwiające udoskonalenie tekstu;
 • porady i podpowiedzi dotyczące warsztatu pisarskiego.

Redakcja i korekta tekstu – sposób wykonania

Redakcję i korektę tekstu wykonuję w edytorze tekstu MS Word (pliki DOC, DOCX, RTF), pracując w trybie zapamiętywania zmian, ewentualnie w plikach PDF, proponując zmiany w komentarzach. Nie gwarantuje ona jednak całkowitej bezbłędności, zatem zalecam wykonanie drugiej korekty po poprawkach autora, a nawet trzeciej po składzie, wyłapującej również błędy techniczne.

Normy językowe i edytorskie

Wykonując usługi korektorskie, stosuję normy językowe ustalane przez Radę Języka Polskiego i zawarte w słownikach PWN oraz odwołuję się do opinii przedstawianych przez ekspertów Poradni Językowej PWN. W pracach redakcyjnych stosuję zasady zawarte m.in. w publikacjach prof. Adama Wolańskiego, które są swego rodzaju Biblią polskiego edytorstwa, a w kwestiach redakcji technicznej odwołuję się do polskich norm typograficznych.