Oferta

Redakcja i korekta tekstu:

 • redakcja i korekta książki;
 • korekta artykułów i opowiadań;
 • korekta językowa tłumaczeń i przekładów na język polski;
 • korekta językowa stron internetowych z uwzględnieniem wymogów SEO;
 • redakcja i korekta publikacji naukowych;
 • poprawianie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Usługi pisarskie:

 • konsultacje edytorskie i pisarskie – rady i wskazówki warsztatowe, konstrukcyjne i językowe, pomagające autorowi dopracować tekst, recenzje;
 • cowriting (pomoc w pisaniu);
 • copywriting (pisanie tekstów na zamówienie), np. blurbów na okładkę.

Redakcja i korekta tekstu – zakres usługi

Profesjonalnie wykonana redakcja i korekta tekstu obejmuje:

 • poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i literówek;
 • poprawianie błędów językowych i powtórzeń;
 • poprawianie stylu zdań, szyku zdań i ocenę logiczności wywodu;
 • formatowanie – akapity, wcięcia dialogowe;
 • ujednolicenie zapisów, skrótów i wyróżnień;
 • sprawdzanie poprawności nazw, nazwisk i zapisów;
 • redakcję przypisów i bibliografii, jeśli występują w tekście.

Ewentualnie również:

 • podpowiedzi w komentarzach ułatwiające udoskonalenie tekstu;
 • porady i podpowiedzi dotyczące warsztatu pisarskiego.

Właściwie wykonana usługa redakcji i korekty tekstu polega na co najmniej dwukrotnym (na ekranie i na wydruku) czytaniu i poprawianiu tekstu. Jeżeli ktoś proponuje Państwu jedno czytanie, możecie być pewni, że korekta będzie zrobiona albo byle jak, albo tylko w podstawowym zakresie (błędy ortograficzne, interpunkcyjne i literówki).

Redakcja i korekta tekstu – sposób wykonania

Redakcję i korektę tekstu wykonuję w edytorze tekstu MS Word (pliki DOC, DOCX, RTF), pracując w trybie zapamiętywania zmian, ewentualnie w plikach PDF, proponując zmiany w komentarzach.

Normy językowe i edytorskie

Wykonując usługi korektorskie, stosuję normy językowe ustalane przez Radę Języka Polskiego i zawarte w słownikach PWN oraz odwołuję się do opinii przedstawianych przez ekspertów Poradni Językowej PWN. W pracach redakcyjnych stosuję zasady zawarte m.in. w publikacjach prof. Adama Wolańskiego, które są swego rodzaju Biblią polskiego edytorstwa, a w kwestiach redakcji technicznej odwołuję się do polskich norm typograficznych.