Blog korektorki – Jak się pisze? Jak się mówi?

Jak powiedzieć poprawnie? Cz. II

Krótki test językowy, część druga. Która wersja jest poprawna?

Gdy występują trzy możliwości, możliwe są dwie poprawne odpowiedzi.

 1. A) Całość wystroju mieszkania dopełnia stylowa kanapa. B) Całości wystroju mieszkania wypełnia stylowa kanapa.
 2. A) Lubię go: w całym tego słowa znaczeniu. B) Lubię go: w pełnym tego słowa znaczeniu.
 3. A) Chciałbym w tym roku osiągnąć swój cel. B) Chciałbym w tym roku zrealizować swój cel.
 4. A) Zrobię to! Za każdą cenę! B Zrobię to! Za wszelką cenę!
 5. A) Siedzi w centrali i wydaje mu się, że jest lepszy. B) Siedzi na centrali i wydaje mu się, że jest lepszy.
 6. A) Chodził koło swoich interesów i dorobił się majątku. B) Chodził za swoimi interesami i dorobił się majątku. C) Chodził koło swojego interesu i dorobił się majątku.
 7. A) Skonfrontuj się, zamiast chować głowę w piasek. B) Skonfrontuj się, zamiast chować głowę w piasku.
 8. A) Wsuwał chrupki i jeden chrupek mu upadł. B) Wsuwał chrupki i jedna chrupka mu upadła.
 9. A) Nie ma pomysłu na siebie i chwyta się tysiąca prac. B) Nie ma pomysłu na siebie i chwyta się za tysiąc prac.
 10. A) Nie chwytaj mnie za słowa! B) Nie chwytaj mnie za słowo!
 11. A) W ciągu ostatnich lat wzrosło spożycie mleka. B) Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło spożycie mleka. C) Na przestrzeni ostatnich wieków wzrosło spożycie mleka.
 12. A) Cieszył się w pracy złą opinią. B) Cieszył się w pracy dobrą opinią.
 13. A) Póki co, zatrzymamy się w tym miejscu. B) Na razie zatrzymamy się w tym miejscu.
 14. A) Gdy cofał samochodem, uderzył w słup. B) Gdy cofał samochód, uderzył w słup.
 15. A) Czego by nie zapragnął, osiągał. B) Czegokolwiek zapragnął, osiągał.
 16. A) Co by nie było, będziemy w kontakcie. B) Cokolwiek by było, będziemy w kontakcie.
 17. A) Napisz to w cudzysłowie. B) Napisz to w cudzysłowiu.
 18. A) Krew cyrkuluje w organizmie. B) Krew cyrkuluje po organizmie.
 19. A) Trzeba nauczyć się czerpać z życia całymi garściami. B) Trzeba nauczyć się czerpać z życia pełnymi garściami.
 20. A) Część uczniów jeszcze nie przyszła na zajęcia. B) Część uczniów jeszcze nie przyszło na zajęcia.
 21. A) Czy masz 40. numer Polityki? B) Czy masz 40-ty numer Polityki?
 22. A) Jest taka czuła dla niego. B) Jest taka czuła wobec niego. C) Jest taka czuła w stosunku do niego.

Odpowiedzi: 1B 2A 3A 4B 5A 6A 7A 8B 9A 10A 11AC 12B 13B 14B 15B 16B 17A 18A 19B 20A 21A 22AB

Dodaj komentarz