Błędy językowe – co poprawia korekta?

Jakie błędy są poprawianych podczas redakcji i korekty tekstu? Są to m.in. błędy redakcyjne, typograficzne czy merytoryczne. Jednak najważniejsze są oczywiście błędy językowe.

Błędy językowe dzielimy na:

 • wewnątrzjęzykowe
  • błędy systemowe
   • gramatyczne (fleksyjne, składniowe)
   • leksykalne (frazeologiczne, słowotwórcze)
   • fonetyczne
  • błędy użycia
   • stylistyczne
 • zewnątrzjęzykowe
  • ortograficzne
  • interpunkcyjne

O klasyfikacji błędów językowych:

 • Słownik poprawnej polszczyzny, red. prof. A. Markowski,  PWN, Warszawa 2011.
 • Rażące błędy językowe, prof. A. Markowski, dr hab. I. Burkacka, dr B. Pędzich, Centralna Komisja Egzaminacyjna, [online] cke.edu.pl.

Dodaj komentarz